Από τη «γλώσσα ανοικτού κώδικα του Web» :

Η έκδοση της PHP  5.4 μόλις κυκλοφόρησε επίσημα – και πραγματικά είναι μια μεγάλη υπόθεση.

Παρακολουθώντας την ανάπτυξη της PHP 5.4 τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2010, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή της από την PHP 5.3 που βγήκε τον Ιούνιο του 2009. Με πολλούς τρόπους όμως, η έκδοση της PHP 5.4 είναι πιο σημαντική δεδομένου ότι είναι ένα εξελικτικό βήμα προς τα εμπρός και απ’ότι φαίνεται δεν θα χρειάζεται επαναλαμβανόμενο κώδικα.

Το μεγάλο θέμα είναι η απόδοση και η διαχείριση μνήμης, τα οποία βελτιώνονται με διψήφια ποσοστά. Αυτό είναι σωστό – αν θέλετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας να πάει πιο γρήγορα – γράψτε τη με PHP 5.4.

Η PHP 5.4 έχει ένα ενσωματωμένο διακομιστή, πράγμα το οποίο θα είναι προς όφελος των προγραμματιστών.

Οι προγραμματιστές θα επωφεληθούν επίσης από τη νέα μέθοδο {Traits} για την επανασύνταξη του κώδικα. Ναι, ο κώδικας της PHP 5.4 θα είναι καθαρότερος από ποτέ.

«Ένα {Trait} έχει σκοπό να μειώσει κάποιους περιορισμούς της {single inheritance} δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να επαναχρησιμοποιήσουν το σύνολο των μεθόδων ελεύθερα, σε διάφορες ανεξάρτητες κλάσεις   {class hierarchies}» php.net Traits.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η PHP 5.4 τελικά απαλλάχτηκε από ένα κακό που παράμενε στον κώδικα της PHP για χρόνια. Τα {Magic Quotes} έχουν φτάσει επίσημα στο τέλος εποχής τους (είχαν αντικατασταθεί στην PHP 5.3 αλλά τώρα καταργήθηκαν οριστικά).