Σε μια παγκόσμια αγορά, υψηλού ανταγωνισμού, όπου η τεχνολογία εξελίσεται ραγδαία, η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας σας είναι απαραίτητη. Με βάση τη προσωπική σας εμπειρία συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, δίνοντας μας την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την ιστοσελίδα σας και να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για εσάς.

Βελτίωση

Η βελτίωση της ιστοσελίδας σας αφορά την σωστή ανάπτυξη της και την καλή απόδοση της στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Η ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη μιάς καινούριας λειτουργίας, την επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας, την προσαρμογή της ιστοσελίδας σας για smartphones κ.ά.

Ο όρος απόδοση περιγράφει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα και ταυτόχρονα την σωστή προώθηση της ιστοσελίδας σας.

Ανακατασκευή

Η ανακατασκευή αφορά ριζικές αλλαγές στη δομή της ιστοσελίδας, λειτουργικά ή εικαστικά. Έτσι μια απλή ιστοσελίδα μπορεί να μετατραπεί σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να γίνει αλλαγή του περιβάλλοντος διαχείρισης περιεχομένου(CMS) της, μέχρι να επανασχεδιαστεί ολικά.