Με την ολοκλήρωση της δυναμικής ιστοσελίδας σας, το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη περιεχομένου και η διαχείρησή του μέσω του συστήματος περιεχομένου που διαθέτει. Αυτό προϋποθέτει οτι εσείς ή το προσωπικό που έχετε αναθέσει τη διαχείρηση του διαδικτυακού σας τόπου, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τις απαιτήσεις του λογισμικού.

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση για τη λειτουργία της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου, με σκοπό να σας βοηθήσουμε να εξοικιωθείτε με το καινούριο περιβάλλον εργασίας σας. Ένα περιβάλλον το οποίο με σωστή διαχείριση μπορεί πραγματικά να σας προσφέρει πολλά οφέλη.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης

  • Εκμάθηση χρήσης συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) .
  • Δυνατότητα ατομικών και ομαδικών σεμινάριων.
  • Εκπαίδευση στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
  • Δυνατότητα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.