Αναλαμβάνουμε Service ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, σε εταιρίες
και ιδιώτες και σας βοηθάμε σε εργασίες όπως :

Εγκαταστάσεις Δικτύου

Επίλυση προβλημάτων σε Hardware / Software

Εγκατάσταση ADSL σύνδεσης

Εγκαταστάσεις Windows

Εξ' αποστάσεως υποστήριξη

Αναβαθμίσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβόλαιο Υποστήριξης