Χαρακτηριστηκά : 50€ BasicΑίτηση 80€ PlusΑίτηση 120€ PremiumΑίτηση 180€ ProΑίτηση
Διακομιστής : Linux Linux Linux Linux
Χώρος δίσκου : 200 ΜΒ 500 ΜΒ 1 GB 5 GB
E-mails* : 3 users 4 users 10 users 100 users
Μηνιαία κίνηση : 10.0 GB 25.0 GB 50.0 GB Απεριόριστη
Βάση δεδομένων: no 1 2 3
Subdomains : no 1 2 3
Control panel : no no yes yes
Antivirus : yes yes yes yes
Στατιστικά : yes yes yes yes
Δωρεάν domain : no no no yes
 

* To μέγεθος χωρητικότητας ανα λογαριασμό αλλάζει, ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας

  Αίτηση Αίτηση Αίτηση Αίτηση