Καθημερινά οι χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες και να αντλήσουν πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ο συνεχής αυξανόμενος αριθμός χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά είναι ένα ισχυρό διαφημιστικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση.

Τι σας προσφέρουν

Χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργείται μία άμεση και ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των χρηστών και της επιχείρηματικής σας δραστηριότητας. Με αυτό το τρόπο αναπτύσσεται ένα μέσο συνεχούς τροφοδότησης πληροφοριών, ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας, με ομάδες ανθρώπων που όχι μόνο επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας, αλλά την προωθούν και σε άλλους χρήστες.

Το περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων είναι ανοιχτό και προσβάσιμο πρός όλους τους χρήστες και αυτομάτως σε όλες τις μηχανές αναζήτησης (page indexing), το οποίο κατα συνέπεια βελτιώνει τη κατάταξη της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης (page ranking). Η όλη διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας κίνησης (traffic) στην ιστοσελίδα σας φέρνοντας συνεχώς νέους επισκέπτες σε αυτήν.

social networks

Καμπάνιες σε Κοινωνικά δίκτυα (Social Media Marketing)

Mία καμπάνια marketing στα κοινωνικά μέσα (όπως Facebook, tweeter, Linkedin, Myspace, Youtube κ.α.) συμπληρώνει αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος ένα Internet Marketing Plan. Σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε τη παρουσία σας, προβάλοντας στην ιστοσελίδα σας πληροφορίες σχετικά με εσάς, φωτογραφίες εκδηλώσεων και προϊόντων, κουίζ και συζητήσεις, ψηφοφορίες, applications, rss feeds κα. Mπορείτε να μάθετε τη γνώμη των χρηστών και να βελτιώσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, να ενημερώσετε για ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ή να οργανώσετε κάποιο διαγωνισμό.

Αναλαμβάνουμε την ένταξη σας στα κοινωνικά δίκτυα καθώς και τη συντήρηση, εποπτεία και ενημέρωση του περιεχομένου με σκοπό τη σωστή προώθηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.